nagłówek graficzny o treści: informacja

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków stypendialnych w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego”. 

Wszystkie informacje oraz generatory stypendialne (zostaną uruchomione 20.06.2022r.) są dostępne pod poniższymi linkami:

1.   Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z
budżetu województwa pomorskiego (stypendia budżetowe w zakresie
edukacji ogólnej) – link  https://des.pomorskie.eu/2022/06/15/stypendia-finansowane-z-budzetu-wojewodztwa-pomorskiego-za-rok-szkolny-2021-2022/

2.       Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu
„Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia
„unijne” w zakresie edukacji ogólnej) – link https://des.pomorskie.eu/2022/06/15/stypendia-w-ramach-pomorskiego-programu-pomocy-stypendialnej-na-rok-szkolny-2022-2023/

Nabór wniosków stypendialnych będzie trwał do 1 sierpnia 2022 r.

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 568

des.pomorskie.eu