nagłówek graficzny o treści: programy stypendialne, grafika w tle: studenci rzucają czapkami studenckimi w górę

Stypendia na I rok studiów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej trzeci rok uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych.

Celem Programu jest wsparcie młodzieży ze wsi i miast w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Stypendium tworzy możliwość uzdolnionej młodzieży z tych środowisk przekroczenia często najważniejszego progu w ich życiu, czyli podjęciu decyzji o rozpoczęciu studiów. Decyzji, która będzie miała wpływ na całe ich dalsze życie zawodowe, społeczne i osobiste.

Tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli liceum, technikum lub szkołę branżową II, będą mogli ubiegać się o stypendium na pierwszy rok studiów w wysokości 7 000 zł, wypłacane przez 10 miesięcy:

  • 1 200 zł w październiku i listopadzie,
  • 1 100 zł w grudniu,
  • 500 zł od stycznia do lipca.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej dofinansowuje każde stypendium w 9%. Pozostałe 16% pokrywa Fundacja Wspomagania Wsi oraz 75% Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Narodowego Banku Polskiego.

Pierwszym krokiem do otrzymania stypendium jest uzyskanie rekomendacji Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej, a następnie złożenie wniosku o stypendium. Wnioski o otrzymanie rekomendacji można pobierać i składać już dzisiaj, natomiast system on-line do składania wniosków o stypendium ruszy 7 lipca br.

Dokładna informacja o warunkach uzyskania rekomendacji oraz stypendium znajduje się na poniższych stronach: