nagłówek graficzny o treści: informacja

Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego w 2020r.

Starosta Powiatu Człuchowskiego i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego uprzejmie informuje uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie jednostek samorządowych Powiatu Człuchowskiego, które dokonały wpłaty na Powiatowy Fundusz Stypendialny o możliwości uzyskania stypendium.

Warunki uzyskania stypendium:

  1. O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie od II klasy szkoły ponadpodstawowej, którzy osiągają średnią ocen co najmniej na poziomie 4,8 lub są finalistami olimpiady przedmiotowej, bądź mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe.
  1. O stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie może aplikować każdy uczeń zamieszkujący na terenie Powiatu Człuchowskiego, uczących się w szkole której organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski.
    Pod pojęciem szczególnych osiągnięć w sporcie należy rozumieć:
  • udokumentowane uzyskanie co najmniej trzeciego miejsca w finałach sportowych na szczeblu wojewódzkim, czy udział w zawodach na szczeblu krajowym, międzynarodowym w randze mistrzostw np.: Polski, Europy, Świata, czy Igrzysk Olimpijskich.
  1. Termin składania wniosków 30 wrzesień 2020r.