Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie informuje o trwającym w dniach od 18 do 24 listopada br. Światowym Tygodniu Wiedzy o Antybiotykach. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa, polityków oraz specjalistów medycznych na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka. Więcej informacji na stronie: www.antybiotyki.edu.pl.