nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską i jest obchodzony corocznie w dniu 18 listopada w całej Europie. Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach jest obchodzony w dniach od 18 do 24 listopada.

Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej.

Antybiotyki:

  • nie działają na wirusy,
  • działają na bakterie,
  • nadużywane tracą skuteczność.

Pamiętaj!

  • przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza,
  • stosuj się do zaleceń lekarza,
  • nie przerywaj terapii antybiotykowej nawet jeśli poczujesz się lepiej,
  • nie stosuj antybiotyków pozostałych po wcześniejszych terapiach.

Przeciwdziałaj zakażeniom:

  • często myj lub dezynfekuj ręce,
  • zasłaniaj usta i nos w przestrzeni publicznej,
  • zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od innych.

Pamiętajmy!

Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania.

Wystawa- Superbakterie Oporniaki