nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Szkolenia on-line

12 maja 2021 roku o godzinie 10:00 Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Człuchowie zaprasza ubezpieczonych i pracowników biur rachunkowych na wirtualne szkolenie dotyczące zasad przyznawania i przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych. Podczas wirtualnego spotkania będzie można dowiedzieć się kto ma prawo do świadczeń, jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać, kiedy jakie i w jaki sposób należy złożyć dokumenty. Będzie też można poznać korzyści, jakie płyną z posiadania rachunku płatniczego i jak zmienić sposób wypłaty świadczeń z ZUS.

14 maja 2021 roku o godzinie 10:00 rozpocznie się z kolei webinarium pod nazwą ABC działalności gospodarczej, które przybliży tematykę ubezpieczeń społecznych oraz ułatwi dopełnianie formalności związanych ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i opłacaniem składek.

Zapisy na szkolenia ZUS przyjmuje mailowo pod adresem: iwona.batruch@zus.pl. Zapraszamy!