Nagłówek graficzny o treści: Informacja o konkursie. W tle statuetka z gwiazdą, medal oraz konfetti.

Trzeciomajowy turniej szachowy

Zapraszamy do udziału w Turnieju szachowym z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który odbędzie się w formule on-line w dniu 3 maja 2021 roku o godzinie 17:00. Szczegóły znajdują się w regulaminie i na plakacie:

Termin i miejsce

3 maja 2021 roku, godzina 17:00 na platformie on-line. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Warunki uczestnictwa

Turniej skierowany jest do mieszkańców Gminy Koczała. Chętni proszeni są o zgłaszanie się telefonicznie pod numerem: 508162429 lub mailowo na adres: szkolakz@wp.pl do 28 kwietnia 2021 roku. Nie obowiązuje wpisowe.

Uwaga! W przypadku zbyt małej ilości chętnych turniej zostanie odwołany.

System rozgrywek

Szwajcarski na dystansie 7 rund. Tempo gry po 10 minut dla każdego zawodnika.

Nagrody

I miejsce – puchar i nagroda rzeczowa,

II miejsce – puchar i nagroda rzeczowa,

III miejsce – puchar i nagroda rzeczowa.

Dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

Wręczenie nagród odbędzie się w Urzędzie Gminy Koczała w dniu 4 maja 2021 roku o godzinie 10:00 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Fundatorem nagród jest UKS „AS” oraz Urząd Gminy Koczała.

Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.

Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia turnieju.

PLAKAT TURNIEJU SZACHOWEGO O TREŚCI: turniej szachowy z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji trzeciego maja. 3 maja 221 roku godzina 17:00 platforma on-line www.lichess.org. Zgłoszenia telefonicznie 508162429 lub mailowo na adres szkolakz@wp.pl. Regulamin i szczegóły konkursu www.koczala.pl. Organizator: zespół kształcenia i wychowania w Koczale. Patronat: Wójt Gminy Koczała. Graficzny napis 230 lat. Herb gminy Koczała