nagłówek graficzny o treści: informacja covid-19

Wolne terminy na szczepienia

Urząd Gminy Koczała przypomina, że istnieje możliwość rejestracji do punktu szczepień w Koczale pod numerem telefonu: 59 833 98 53, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Rejestracji na szczepienia przeciwko wirusowi SARS CoV-2 dla osób w wieku 70 lat i starszych dokonać można również poprzez:

  • bezpłatną, całodobową infolinię pod numer 989;
  • e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl;
  • wiadomość tekstową SMS na numer 664 908 556.

Przypominamy również, że Gmina Koczała organizować będzie transport do najbliższego punktu szczepień dla osób:

• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami,
• mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie.
Warunkiem przewozu jest zgłoszenie takiej potrzeby z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem poprzez kontakt z gminnym koordynatorem transportu pod numerem telefonu: 59 857 40 67 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-12:30 lub e-mail: szczepienia@koczala.pl.