nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

27 stycznia 2022 r. odbędzie się  Konferencja Inaugurująca III Kongres
Demograficzny pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Andrzeja Dudy, podczas której zostaną ogłoszone pierwsze wstępne wyniki
NSP 2021.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i wynikające z niej
obostrzenia sanitarne, Konferencja odbędzie się w trybie online i
będzie transmitowana za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Prezentację zawierającą pierwsze wstępne wyniki NSP2021 przedstawi
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, dr Dominik Rozkrut. W trakcie
konferencji przemówienie wygłosi Prezydent RP, Andrzej Duda. Prof.
Piotr Szukalski zaprezentuje wykład pt. „Wyzwania demograficzne
Polski na XXI wiek”.

Informacje na temat Konferencji Inaugurującej III Kongres Demograficzny
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są
publikowane na stronie: https://kd.stat.gov.pl/konferencja-inaugurujaca.
Zapraszamy do śledzenia przebiegu Konferencji 27 stycznia od godz.
12.00 na stronie internetowej www.prezydent.pl , lub portalach
społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP: Facebook
(www.facebook.com/prezydentpl  i Twitter
(https://twitter.com/prezydentpl).

27 stycznia br. zostanie również opublikowana na stronie portalu
informacyjnego GUS informacja sygnalna „Wyniki wstępne NSP 2021″.
Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego
Spisu Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) dostępny jest na stronie:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/.

Szczegółowy program konferencji:
https://kd.stat.gov.pl/konferencja-inaugurujaca

Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021