nagłówek graficzny o treści: informacja Wójta Gminy Koczała

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu ograniczonego oraz przetargu nieograniczonego.