nagłówek graficzny o treści: sesja absolutoryjna Rady Gminy Koczała, pod napisem herb Gminy Koczała

XXVI sesja Rady Gminy Koczała

Przewodniczący Rady Gminy Koczała zwołał XXVI sesję, która odbędzie się 17 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała. Porządek obrad dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszamy do oglądania transmisji sesji na nowej stronie internetowej.

Przypominamy, że podczas sesji, między innymi, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Koczała za 2020 rok, w której mogą zabierać głos również mieszkańcy. Więcej na ten temat w artykule.