nagłówek graficzny z tekstem: sesja Rady Gminy Koczała

XXVII sesja Rady Gminy Koczała

Przewodniczący Rady Gminy Koczała, na wniosek Wójta Gminy Koczała, zwołał XXVII sesję, która odbędzie się 22 lipca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała. Porządek obrad i projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszamy do oglądania transmisji sesji na nowej stronie internetowej.