nagłówek graficzny o treści: z pracy Rady Gminy Koczała

Z pracy rady gminy

W dniu 2 lipca br. odbyła się XVII sesja Rady Gminy Koczała zwołana przez przewodniczącego rady na wniosek Wójta Gminy Koczała. W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz wprowadzonymi przez Wójta Gminy Koczała ograniczeniami wykonywania zadań przez Urząd Gminy Koczała zdecydowano, aby zaprosić na sesję jedynie wójta i pracowników urzędu – jednocześnie zachęcono do pozostania w domach i oglądania transmisji sesji na kanale Gminy Koczała w serwisie youtube.

Rada Gminy Koczała podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2020 rok, a także przyjęła oświadczenie w sprawie możliwości udzielenia z budżetu Gminy Koczała na 2020 rok jednorazowej pomocy finansowej na działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Człuchowski pokrycia ujemnego wyniku finansowego tej placówki za 2019 rok.

Uchwała, oświadczenie, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała. Nagranie obrad jest udostępnione w serwisie youtube – na kanale Gminy Koczała (https://www.youtube.com/user/GminaKoczala/videos).