Zaktualizowana Strategia Partnerstwa


W ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus zawiązało się Partnerstwo Pomorze Środkowe i powstała strategia terytorialna dla 9 gmin województwa pomorskiego: Czarnego, Kępic, Miastka, Kołczygłów, Koczały, Przechlewa, Rzeczenicy, Trzebielina i Tuchomia. Są to gminy położone w zachodniej części województwa, które charakteryzują podobne uwarunkowania i problemy. Spójna strategia działania samorządów ma pomóc rozwiązać problemy wspólne dla całego obszaru. 23 października 2023 r. została zaktualizowana lista projektów i wskaźniki strategiczne w związku z zawartym porozumieniem ZPT (Zintegrowane Porozumienie Terytorialne). Dzięki ZPT strategiczne projekty z obszaru Środkowego Pomorza będą mogły liczyć na preferencje w konkursach o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach FEP 2021-2027.
Dokumenty strategiczne do pobrania:

Strategia terytorialna Synteza

Lista projektów kluczowych

Lista projektów uzupełniających

Strategia terytorialna