Jezioro Dymno w Koczale

Zalecenia dla osób korzystających z kąpieliska nad jeziorem Dymno w Koczale

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. będzie otwarte strzeżone kąpielisko nad jeziorem Dymno w Koczale. Oprócz zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą należy przestrzegać również ograniczeń związanych z pandemią spowodowaną SARS-Cov-2 w Polsce.

Zalecenia dla osób korzystających z kąpieliska nad jeziorem Dymno w Koczale w dobie epidemii spowodowanej SARS-CoV-2 w Polsce, których należy bezwzględnie przestrzegać:

  1. Nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku przebywania na kwarantannie lub izolacji, zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji, a także z osobą podejrzaną o zakażenie.
  2. Nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  3. Należy zachować dystans społeczny i minimum 2 m odległości od innych osób postronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, także w czasie kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska. Zasada ta nie dotyczy rodzin i osób wspólnie zamieszkujących.
  4. Należy unikać zatłoczonych plaż i zgromadzeń na terenie kąpieliska.
  5. Należy stosować środki ochrony zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
    tj. zasłaniać nos i usta w trakcie przemieszczania się po terenach otwartych, nie zalecane jest natomiast zasłanianie nosa i ust w czasie kąpieli.
  6. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego i przyborów toaletowych. Należy zachować czystość w otoczeniu.
  7. Odpady komunalne należy wyrzucać do koszy na śmieci.
  8. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekcja, szczególnie po skorzystaniu z toalety, czy po kontakcie z wszelkimi powierzchniami czy urządzeniami użytku publicznego.

Jak skutecznie myć ręce: https://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/Mycie-rak.png

Jak skutecznie dezynfekować ręce: https://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/Dezynfekcja-rak.jpg

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę: https://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/maseczka.png

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice: https://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/05/rekawice.png