Zaproszenie

Informujemy, że Pomorska Izba Rolnicza w dniu 3 lutego 2023 r. o godz. 10.30 zaprasza na posiedzenie Rady Powiatowej PIR w celu omówienia m.in. możliwości dzierżawy gruntów rolnych przez indywidualnych rolników w związku z kończącymi się umowami na dzierżawę gruntów rolnych przez firmę Goodvalley.

Spotkanie odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Koczała w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 13 lub pod numerem telefonu 58 857 42 58.