Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Koczała na zebrania wiejskie

Wójt Gminy Koczała zaprasza na zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:

Porządek zebrań:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2023 rok.
  5. Informacja wójta o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych gminy w 2023 roku oraz główne pozycje budżetu gminy i zadania na 2024 rok.
  6. Dyskusja i sprawy bieżące.
  7. Zakończenie zebrania.