Ważna informacja

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Koczała zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą „Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Koczała”. Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego „2.8. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Link do złożenia oferty http://bip.koczala.pl/dokumenty/3636