Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Koczale”

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Koczale” znajduje się pod LINKIEM.