Zapytanie ofertowe o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale”

Zapytanie ofertowe o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale” znajduje się pod LINKIEM.

Zdjęcie ilustracyjne: pixabay.com