nagłówek graficzny o treści: informacja o zebraniach wiejskich

Zebrania wiejskie

Informujemy, że w związku z występowaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami w organizowaniu zgromadzeń i spotkań zebrania wiejskie, które zwyczajowo odbywały się w naszej gminie w miesiącach lutym-marcu i były okazją między innymi do przedstawiania sprawozdań z pracy sołtysów i rad sołeckich, aktualnych informacji związanych z funkcjonowaniem gminy, a także dyskusji na tematy nurtujące mieszkańców, odbędą się w późniejszych terminach, o których mieszkańcy będą z wyprzedzeniem zawiadamiani.