nagłówek graficzny o treści: medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Złote Gody

W dniu 30 października 2020 r. Wójt Gminy Koczała Jerzy Bajowski wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Państwu Elżbiecie i Grzegorzowi Balina.

Jednocześnie złożył dostojnym jubilatom gratulacje i życzenia długich i pogodnych lat życia w zdrowiu, zadowoleniu i wzajemnej miłości, a także realizacji wszystkich zamierzeń i planów.

Wójt wręcza medal za długoletnie pożycie małżeńskie.
Wójt Jerzy Bajowski wręcza jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Pamiątkowe zdjęcie jubilatów, wójta gminy i zastępcy kierownika USC.
Pamiątkowe zdjęcie jubilatów, Wójta Gminy Koczała oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.