Złote Gody

W dniu 26 stycznia 2024 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koczale odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Janiny i Stefana Ginter.

Wójt Gminy Koczała Grzegorz Pietrzak wręczył Jubilatom w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  Jednocześnie złożył im gratulacje i życzenia.