nagłówek graficzny o treści: medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Złote Gody

W dniu 13 marca  2020 roku  Wójt Gminy Jerzy Bajowski udał się do Państwa Teresy i Hieronima Misiołek w celu wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Wójt Gminy Koczała p. Jerzy Bajowski w obecności zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Koczale Edyty Dziewińskiej wręczył Jubilatom Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostojni Jubilaci oprócz gratulacji i  życzeń otrzymali również kwiaty, pamiątkowy dyplom i upominek. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem i wspomnieniami z przeżytych wspólnie lat.