nagłówek graficzny ogłoszenie Urzędu Gminy Koczała

Zmiana numeru konta bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana numeru konta bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi