nagłówek graficzny o treści: informacja urząd Gminy Koczała

Zmiana terminu odbioru odpadów segregowanych

Urząd Gminy Koczała informuje, że nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów segregowanych, to jest szkła i papieru z terenu gminy Koczała. Odpady zostaną odebrane w dniu 22 grudnia 2020 r. (wtorek) zamiast 23 grudnia 2020 r. (środa). Prosimy mieszkańców o umożliwienie odbioru frakcji odpadów przed podmiot realizujący usługę.