Znamy wyniki wyborów i referendum w Gminie Koczała

W Gminie Koczała wybory do Sejmu i Senatu, a także Referendum przebiegały bez większych zakłóceń.

Frekwencja w całej gminie wyniosła 63,17 proc. do Sejmu, co oznacza, że na 2 449 osób uprawnionych, kart ważnych oddało 1 547 osób. Zaś do Senatu frekwencja ukształtowała się na poziomie 63,09 proc., co oznacza, że na 2 449 osób uprawnionych, kart ważnych oddało 1 545 osób.

Mieszkańcy naszej gminy najwięcej głosów oddali na Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni – 543 głosów, co daje 35,91 proc. ważnych oddanych głosów. Drugie miejsce w naszej gminie zajął Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 461 głosów (30,49 proc.). Dalej Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga – 186 głosów (12,30 proc.), KW Nowa Lewica – 130 głosów (8,60 proc.), KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 121 głosów (8,00 proc). Pozostałe komitety uzyskały wynik poniżej progu wyborczego.

Spośród wszystkich kandydatów największe wsparcie uzyskała Barbara Nowacka – 309 głosów (20,44 proc.), Piotr Muller – 210 głosów (13,89 proc.) i Zbigniew Dróżdż – 85 głosów (5,62 proc.).

Do Senatu głosy rozkładały się następująco: Anna Górska – 671 głosów (44,03 proc.), Dariusz Drelich – 432 głosów (28,35 proc.), Sławomir Butza – 257 głosów (16,86 proc.) oraz Dariusz Męczykowski – 164 głosy (10,76 proc.).

Frekwencja w gminie Koczała w Referendum wyniosła 32,87 proc. Należy także podkreślić, że najwyższą frekwencją w gminie Koczała może się pochwalić Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Wilkowie. Komisja zanotował frekwencję na poziomie 68,16%.

Dane za pkw.gov.pl