Wóz strażacki w tle, z przodu herb gminy Koczała i tekst: ochotnicza straż pożarna.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

4 maja obchodzony jest Dzień Strażaka. W związku z tym Wójt Jerzy Bajowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Kamil Reszke składają najlepsze życzenia wszystkim Druhnom i Druhom:

Z okazji Dnia Strażaka składamy serdeczne podziękowania za trud wkładany każdego dnia w ratowanie życia i mienia ludzkiego, nieustanną chęć niesienia pomocy potrzebującym oraz zaangażowanie w życie naszej gminy i jej mieszkańców. Jednocześnie życzymy dobrego zdrowia, licznych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz bezpiecznych powrotów do domu po każdej akcji.

Tekst: czwartego maja Dzień Strażaka. Druhny i Druhowie! Z okazji Dnia Strażaka składamy serdeczne podziękowania za trud wkładany każdego dnia w ratowanie życia i mienia ludzkiego, nieustanną chęć niesienia pomocy potrzebującym oraz zaangażowanie w życie naszej gminy i jej mieszkańców.