Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

POLBI Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie dofinansowanym w 100% ze środków unijnych pt. „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY”, realizowanym w terminie 01.03.2020-31.12.2021.


Projekt skierowany jest do 200 mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które:
– posiadają siedzibę na terenie Polski,
– 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu zakończyły działalność gospodarczą, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie rozpoczęły działalność gospodarczą,
– spełniają warunki umożliwiające otrzymanie przez nich pomocy de minimis lub pomocy publicznej .


Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, którzy otrzymają kompleksowe wsparcie w formie szkoleń i indywidualnych spotkań z zakresu:

  1. Tworzenia marki na YouTube
  2. Zbudowania profesjonalnej strony internetowej
  3. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE
  4. Przygotowanie i wdrożenie strategii biznesowej

Szkolenia realizowane będą w grupach 8 osobowych, od poniedziałku do piątku lub w soboty i niedziele w godz. 10.00-16.00 w formie on-line lub stacjonarnej. Uczestnicy szkolenia otrzymają profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe. Na szkoleniach zapewniony będzie serwis kawowy oraz catering.

Uczestnicy skorzystają również ze spotkań z cochem i psychologiem biznesu, aby omówić indywidualne bariery i w pełni wykorzystać posiadany potencjał. Agenda projektu dostępna jest tutaj.

Aby przystąpić do projektu należy zapoznać się z regulaminem projektu dostępnym na stronie internetowej oraz przesłać dokumenty rekrutacyjne do Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34 w Warszawie.

Wszelkie pytania dotyczące wypełniania załączników można kierować na adres e-mail: akademia@polbi.com.pl lub pod nr tel. 530 917 012

plakat akademia pozytywnej zmiany