Informacja o nawożeniu pól

Spółka Goodvalley Agro Spółka Akcyjna informuje, że w dniach od 3 marca do 11 marca 2022  r. odbędzie się zasilanie pól nawozem organicznym (gnojowicą) w rejonie obrębu miejscowości Koczała.

Nawożenie pól odbywa się zgodnie z planem nawożenia zaopiniowanym pozytywnie przez Stację Chemiczno-Rolniczą, w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego i zapewniający najlepsze wykorzystanie wartości nawozowej gnojowicy przez rośliny. Ewentualne uciążliwości zapachowe związane z nawożeniem pól staramy się ograniczyć poprzez odpowiedzialne stosowanie nowoczesnej techniki nawożenia. W razie gdyby terminy nawożenia w jakikolwiek sposób kolidowały z planami mieszkańców należy kontaktować się z działem Produkcji Roślinnej w Pawłówkukierownikiem Produkcji Roślinnej jest Wiesław Wójcik, numer telefonu 608 308 412.

Spółka zapewnia, że postara się uwzględnić zgłaszane uwagi na ile to będzie możliwe i dołoży wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć ewentualne uciążliwości związane z nawożeniem.