Obowiązek rejestracji producentów produkcji pierwotnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie informuje o obowiązku rejestracji producentów produkcji pierwotnej. Rolnicy oraz plantatorzy owoców, warzyw lub zbóż wprowadzający swoje produkty na rynek spożywczy to jest: do zakładów produkcji żywności, do skupu owoców, do sklepu lub stołówki w ramach dostaw bezpośrednich mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ten sam obowiązek spoczywa na rolnikach prowadzących działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego. Obowiązek rejestracji wynika z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz przepisów art. 63 ust 1 i ust 2 pkt. 1,4,12, 13 oraz art. 64 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Brak złożenia wniosku zagrożony jest karą pieniężną na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Wniosek o wpis do rejestru można złożyć osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Człuchowie, ul. Sobieskiego 4 lub drogą e-mail na adres psse.czluchow@pis.gov.pl. Rejestracja nie podlega opłacie.