Obowiązek zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów przylegających do terenów leśnych.

W związku z nadchodzącym okresem wiosennym i zagrożeniem pożarowym, Nadleśnictwo Niedźwiady przypomina właścicielom i dzierżawcom gruntów rolnych o obowiązku zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów, które przylegają do terenów leśnych.

Obowiązek wynika z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej:

  1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są zobowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.
  2. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

Zabezpieczenie terenu winno być wykonane poprzez wyoranie pasów izolacyjnych o szerokości minimum 2 metrów oraz systematycznym odnawianiu w celu zapewnienia użyteczności przez cały rok.