Zapraszamy do udziału w badaniu

Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego przygotowuje raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych. Do jego przygotowania niezbędne jest uzyskanie informacji o tym, czy mieszkańcy gmin wykorzystują tę technologię. W celu uzyskania informacji Fundacja przygotowała krótkie badanie.

Na prośbę Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego udostępniamy link do badania ankietowego przeznaczonego dla osób prowadzących własne gospodarstwo rolne.