Fundusz Inwestycji Lokalnych ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Flaga Polski i godło Polski.
Zakup średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała

Przedmiotem inwestycji jest zakup średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała.

Dofinasowanie: 600.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 900.000,00 zł

Dofinansowanie: 600 000,00 zł

Wkład własny: 20 000,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 620 000,00 zł