Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- II edycja

Dofinansowanie: 1 000 000,00 zł

Wkład własny: 52 631,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 1 052 631,00 zł