Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale

W 2019 roku rozpoczęły się prace przy zadaniu pn. „Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale”. W ramach inwestycji zbudowane zostaną m. in.: budynek główny, punkt zlewny nieczystości płynnych, pompownia główna ścieków oczyszczonych mechanicznie, rurociągi międzyobiektowe, wiata nad poletkami osadowymi oraz drogi dojazdowe i place manewrowe. Teren oczyszczalni zostanie ogrodzony i oświetlony. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko Wodrol Spółka z o.o. z Koszalina wybrana w drodze przetargu. Wartość zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę brutto 6 087 930,89 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 maja 2020 r.

Gmina Koczała otrzymała na przebudowę oczyszczalni ścieków w Koczale pożyczkę w kwocie 3 800 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowalny zadania 4.864.940,00 zł.

Dofinansowanie: 3 800 000,00 zł

Wkład własny: 2 287 930,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 6 087 930,00 zł