Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- II edycja

Dofinansowanie: 4 800 000,00 zł

Wkład własny: 252 631,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 5 052 631,00 zł