Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma

Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych.

Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

Wkład własny: 105 300,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 2 105 300,00 zł