Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja I

Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie – dotacja dla Parafii pw. NNMP w Koczale.

Dofinansowanie: 49 000,00 zł

Wkład własny: 1 000,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 50 000,00 zł