Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja I

Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale  – dotacja dla Parafii pw. NNMP w Koczale.

Dofinansowanie: 196 000,00 zł

Wkład własny: 4 000,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 200 000,00 zł