Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Planowane efekty: zakup 155 laptopów, 19 komputerów stacjonarnych, 7 tabletów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem sprzętu.

Dofinansowanie: 460 788,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 460 788,00 zł