Zdalna Szkoła

Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Cel projektu: zakup 25 laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem dla uczniów Zespołu  Kształcenia i Wychowania w Koczale.

Planowane efekty: podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez dostęp do zdalnej nauki.

Wartość projektu: 44 999,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 44 999,92 zł

Gmina Koczała realizuje projekt Zdalna Szkoła.

Plakat w formacie pdf.

Zdjęcia z realizacji zadania:

Dofinansowanie: 44 999,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 44 999,00 zł