Nowe godziny pracy urzędu gminy i zasady obsługi klientów

W związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 od 18 maja 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Koczała pracuje w zmienionych godzinach: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Dopuszczalna liczba klientów przebywających w budynku Urzędu Gminy Koczała w tym samym czasie nie może być większa niż 3, w tym:

  • nie więcej niż 2 klientów urzędu gminy,
  • nie więcej niż 1 klient puntu kasowego banku.

Interesanci są wpuszczani do budynku urzędu pojedynczo, zgodnie z kolejnością przed wejściem. Wymóg pojedynczego wchodzenia do budynku nie dotyczy klientów, którzy ze względu na stan zdrowia lub specyfikę sprawy nie są w stanie załatwić jej w pojedynkę.

Do budynku wejść mogą jedynie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.

Jednocześnie nadal zachęcamy do załatwiania swoich spraw, w miarę możliwości korespondencyjnie, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP, poczty e-mail lub telefonicznie:

  • adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Koczała na platformie ePUAP: /2982gwgcer/SkrytkaESP,
  • e-mail: koczala@koczala.pl
  • numer telefonu do sekretariatu urzędu: 59 857 42 58.

Zachęcamy również do wnoszenia wpłat bezpośrednio na rachunku bankowe urzędu:

  • rachunek do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 55 9326 0006 0060 0239 2000 0300
  • rachunek do dokonywania wpłat z tytułu podatków, czynszów i pozostałych opłat: 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010

Wójt Jerzy Bajowski