Centrum Pomocy Prawnej

Urząd Gminy Koczała informuje, że w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku powstało Centrum Pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed działaniami wojennymi.

Więcej informacji