Informacje dotyczące poszukiwania pracy

Pod hasłem „Pomagamy obywatelom Ukrainy w poszukiwaniu pracy i podjęciu zatrudnienia” na stronie internetowej WUP www.wup.gdansk.pl/ukraina oraz na specjalnie dedykowanej stronie internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego www.pomocukrainie.pomorskie.eu w zakładce <PRACA> można znaleźć pakiet informacji o oferowanej przez PUP i WUP pomocy, niezbędnych telefonicznych numerach kontaktowych, adresach siedzib urzędów pracy, adresach stron przydatnych stron internetowych. Wszystkie informacje są dostępne w dwóch wersjach językowych polskiej i ukraińskiej. Materiały te można również pobrać i wydrukować.

Na wortalu publicznych służb zatrudnienia została uruchomiona nowa zakładka adresowana do uchodźców z Ukrainy „Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy” https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne: rynek pracy w Polsce, pomoc w innych obszarach, rynek pracy w Unii Europejskiej. Zakładka dostępna jest w wersji językowej i ukraińskiej.