Osoby przybyłe z Ukrainy prosimy o kontakt z urzędem gminy

Osoby przybyłe z Ukrainy prosimy o przyjście do Urzędu Gminy Koczała w godzinach pracy urzędu i kontakt z pracownikiem ewidencji ludności p. Anna Majewską lub zastępującą ją panią Edytą Dziewińską (numer telefonu: 59 857 42 58 wewnętrzny 64) w celu zgłoszenia przebywania na terenie gminy. Dzięki temu będziemy mogli przekazać niezbędne informacje oraz lepiej koordynować pomoc.