Zbiórka finansowa na pomoc uchodźcom

Ksiądz Andrzej Malczyński, proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczale, zgodził się udostępnić konto parafialnej Caritas na potrzeby zbiórki pieniędzy dla osób uciekających z objętej wojną Ukrainy, które przybędą na teren naszej gminy. Zgromadzone fundusze będą wykorzystane na sfinansowanie zakupu usług lub artykułów, których nie będzie można pozyskać w trakcie zbiórek rzeczowych, choćby takich jak na przykład specjalistyczne leki.

Wpłat należy dokonywać na numer rachunku bankowego: 81 9326 0006 0060 0372 2000 0020 podając w tytule przelewu „dla uchodźców z Ukrainy”.