Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- II edycja

Dofinansowanie 4.800.000,00

Wkład własny: 252.631,00 zł

Łącznie: : 5.052.631,00 zł