Trzy programy stypendialne Marszałka Województwa Pomorskiego

22 kwietnia 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę
nr 800/LXIV/24 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form,
zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na
terenie województwa pomorskiego. Przewidziano trzy rodzaje stypendiów. Więcej informacji na stronie: https://koczala.pl/sprawy-urzedowe/pomoc-materialna-dla-uczniow/